Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego CERES Family Office sp. z o.o. („serwis internetowy”) odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Informacje

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym zostały udostępnione wyłącznie w celach reklamowych oraz informacyjnych. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym jest wymagana przepisami prawa.

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie stanowią i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.), ani również jako usługi doradztwa finansowego, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej – chyba że z danej informacji wprost wynika coś innego.

Zawartość serwisu internetowego została przygotowana na podstawie opracowań własnych sporządzonych zgodnie z najlepszą wiedzą CERES Family Office sp. z o.o. oraz przy wykorzystaniu informacji i danych uzyskanych ze źródeł ocenianych jako wiarygodne. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne CERES Family Office sp. z o.o.

Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko. CERES Family Office sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania materiałów, informacji i danych znajdujących się w serwisie. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Ryzyka związane z korzystaniem z serwisu internetowego

Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. CERES Family Office sp. z o.o. ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem i przy wykorzystaniu serwisu internetowego, jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

Z przyczyn technicznych dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. CERES Family Office sp. z o.o. nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

W serwisie internetowym mogą być zawarte odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością CERES Family Office sp. z o.o. W takim przypadku CERES Family Office sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

CERES Family Office sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, niezależnie czy są one wynikiem ryzyka opisanego, czy nieopisanego powyżej.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego chroniona jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

CERES Family Office sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem serwisu internetowego i posiada wszelkie prawa autorskie do wizualizacji i treści znajdujących się w serwisie internetowym. Rozpowszechnianie oraz publikowanie wizualizacji i treści zawartych w serwisie internetowym bez zgody CERES Family Office sp. z o.o. jest zabronione. Zawartość oraz układ graficzny serwisu internetowego może ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o ciasteczkach